Hướng dẫn nối dây máy đọc xoá lỗi ECU ô tô Lauch X-431 PRO

Thiết bị đọc xoá lỗi ô tô Lauch X-431 PRO trong quá trình hoạt động có nhiều dây nối vào các thiết bị của hộp đen xe con, ô tô khác nhau. Tuy vào hãng có thiết kế chân cấm để chuyển đổi kết nối khác nhau. Hôm nay Thiết bị TPP sẽ hướng dẫn Quý Khách hàng kết nối thiết bị với các hãng xe khác nhau trên thị trường
dau_noi_x431_obd_cable_for_gm_12_pin
Cách thức nối dây máy đọc xoá lỗi ECU ô tô Launch X-431 PRO vào hộp đen xe ô tô phân biệt các hãng xe khác nhau


Xe HYUNDAI
Trong đầu nối 16 chân có sẩn nguồn bôn trong nên không cần nguồn phụ.

Tuy nhiên chỉ đối với đời xe từ năm 1997 trở đi còn các đời xe trước thì cần nguồn nối từ bộ lấy lừa.

Đối với các xe từ 1997 trở về trước giắc chẩn doán có thể đặt ở hộp rơ-le dưới tấm lót đầu gối hay ở hộp cầu chì ở cánh cửa lái xe. Đối với các xe hiện tại từ 97 trở lại đây giấc chan đoán nằm ở dưới gầm tay lái.

Xe KIA
Đầu nối 20 chân có sẩn nguồn bẽn trong nên không cần nguồn phụ. Nhưng đối với đầu nối 6 chân cần phải có nguồn từ bộ lấy lửa.

Giắc chẩn đoán loại 6 chân hay 20 chân có thể nằm ở khoang đông cơ. Một sô gần vách ngăn, môt số gần ắcqui. Đối với xe hiện tại từ 2000 trở đi với chuẩn OBD-II 16 chân, giắc chán đoán được đặt dưứi gầm tay lái.

Xe TOYOTA
Đầu nối 16 chân có sẵn nguồn bên trong nên không cần nguồn phụ.

Tuy nhiên đối với các đời xe cho thị trường Mỹ từ năm 1996 trở đi nếu loại giắc vuông thì không cần nguồn phụ, nếu giắc bán nguyệt thì cần nguồn phụ.

Đối với xe đời trước và xe nội địa Nhật giắc chẩn đoán nằm trong khoang động cơ, thường ở phía bên phải khi nhìn từ phía trước. Một vài loại giác vuông và một số loại giấc tròn nầm dưới xc.

Đối với loại xe từ nãm 1996 các xe ở ngoài thị trường Nhật được trang bị giắc OBD-1I nằm dưới gám tay lái.

Xe HONDA
Đôi với đầu nói 16 chân hay 3 chân nguồn được cấp bên trong nên không cần nguồn phụ.

Các đời xe trước và xe nội địa Nhật loại giấc 3 chân đặt ở dưới phía trước lái xe hay chỗ ngồi bên cạnh.

Các xe từ 1996 trở đi được trang bị giắc OBD-II và đật dưới gầm tay lái.

Xe NISSAN
Đầu nối 16 chân và 14 chân có sấn nguồn bên trong nên không cần nguồn phụ.

Đối với các xe đừi trước hay nội địa Nhật giắc chẩn đoán nằm ở cánh cửa bên tay lái hoăc trong hóp cầu chì bên dưới tay lái.

Đời xe sau năm 19% được trang bị giắc OBD-II ở bẽn dưới tay lái.

Xe MITSUBISHI
Đầu nối 12+16 chân có nguồn hèn trong nên không cần nguồn phụ.

Xe MAZDA
Đầu nối 16 chân có nguồn bên trong nên không cần nguồn phụ. Nhưng chỉ có các xe đời mới cho thị trường Mỹ từ 1996 trở đi là dùng loại 16 chân.

Các xc đời trước và xe nội địa Nhạt dùng giác 17 chân, đáu chẩn đoán đặt trong khoang động cơ ở bcn phải xc nếu nhìn từ phía trước.

Các xe từ đời 1996 trở đi đưực trang bị giắc OBD-II và đặt dưới gầm tay lái.

Xe MERCEDES BENZ
Đáu nối 38 chân thường đặt trong khoang động cơ. Loại giắc OBD-II đặt dưới gầm tay lái.

Xe BMW
Đáu nối 16 chân và 20 chân có nguồn bcn trong ncn không cần nguồn phụ. Các loại xe đời trước dùng giắc 20 chân thì đầu chẩn đoán đặt trong khoang động cơ.

Từ đời 2000 trở đi các xe được trang bị chuẩn OBD-II và đặt ở dưới gầm tay lái
mot_so_dau_noi_x431

ĐẦU CHUYẺN ĐỔI KẾT NỐI

TT

Hãng xe

Số chân

MÃ SỐ

1.

BENZ

38

303010224

2.

BMV

20

203010223

3.

BMW

16

203010222

4.

TOYOTA

16

203010218

5.

TOYOTA

17

203010247

6.

TOYOTA

22

203010249

7.

HONDA

3

203010226

8.

MAZDA

17

203010263

9.

GM/VAZ

12

203010209

10.

DAEWOO

12

203010237

1 i*

KIA

20

203010206

12.

SMART OBDII

16

203010275

13.

MITSUBISHI/HUYNDAI

12+16

203010269

14.

CHRYSLER

6

203010260

15.

NISSAN

14+16

Y203010268

16,

FORD

6+1

Y203010250

17.

FIAT

3

Y203Û10207

18.

AUDI

4

Y203010203

19.

UNIVERSAL

3

Y203010274

20.

CAN BUS II

16

1235644854

21.

SUBARU

9

1254684512

22.

OBDI1

16

1254896542

23.

AUDI

16

4587898752

 

Tin Liên Quan

Để lại bình luận của bạn