máy nạp khí ni tơ tự động

Có nên dùng máy bơm khí nitơ cho lốp xe hay không?

Nên dùng máy bơm khí nitơ cho lốp xe ô tô hay dùng khí thường thì tốt hơn? Như ta đã biết máy bơm khí nitơ có chứa hơn 95% là khí nitơ giúp cân bằng áp suất trong và ngoài lốp, bảo vệ sống rỉ sét mâm vành xe, những tiện ích khá rõ...