thiết bị kiểm tra hệ thống phun dầu

Thiết bị kiểm tra hệ thống phun dầu turbo tăng áp –điều khiển cánh

Liên hệ

Còn hàng

Có thể lựa chọn sử dụng hai loại ngôn ngữ tùy ý: tiếng Anh, tiếng Trung

Có thể điều chỉnh tần suất và giải xung tín hiệu khu động của kim phun Common Rail

Hệ thống khống chế điều khiển tuần hoàn

Có cơ sở dữ liệu số liệu kỹ thuật về bơm cao áp và kim phun Common Rail

Thiết bị kiểm tra hệ thống phun dầu turbo tang áp –điều khiển cánh

Mdel: CRS

Nhãn hiệu: SJMC

Xuất sư: china

Máy dùng để kiểm tra toàn bộ hệ thống Common Rail gồm: Bơm cao áp, kim phun, áp suất

đường Rail v.v …

Đặc điểm và chức năng chủ yếu:

Kiểm tra tính năng cấp dầu cao áp /thấp áp của bơm cao áp Common Rail

Kiểm tra tính năng bộ cảm biến áp lực đường Rail của hệ thống Common Rail

Kiểm tra tính năng van an toàn giới hạn áp lực đường Rail của hệ thống Common Rail

Kiểm tra tính năng bộ giới hạn lưu lượng đường Rail của hệ thống Common Rail

Kiểm tra lưu lượng phun dầu của kim phun Common Rail

Kiểm tra lượng dầu hồi của kim phun Common Rail

Kiểm tra tính đồng nhất của kim phun Common Rail

Kiểm tra độ nhuyễn phun sương của kim phun Common Rail

Kiểm tra độ kín khít của kim phun Common Rail

Hệ thống khởi động đề điện, điều tốc vô cấp bằng biến tần

Có chức năng tự thiết lập áp lực đường Rail

Có thể đồng thời kiểm tra 6 kim phun Common Rail cùng một lúc

Màn hình tinh thể lỏng. Liên tục hiển thị áp lực đường Rail

Có thể lựa chọn sử dụng hai loại ngôn ngữ tùy ý: tiếng Anh, tiếng Trung

Có thể điều chỉnh tần suất và giải xung tín hiệu khu động của kim phun Common Rail

Hệ thống khống chế điều khiển tuần hoàn

Có cơ sở dữ liệu số liệu kỹ thuật về bơm cao áp và kim phun Common Rail

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Hãy là người đánh giá đầu tiên “Thiết bị kiểm tra hệ thống phun dầu turbo tăng áp –điều khiển cánh”